Algemene voorwaarden – HiCell GSM Service

  Besteld voor 17:00? Morgen gratis in huis!

HiPhone
E-mailadres: info@hiphone.nl
Telefoonnummer: +31 592-867555
KvK-nummer: 63046814 BTW: NL002494345B66

Garantie

De garantietermijn voor reparaties bedraagt 3 maanden en op gebruikte toestellen geven wij ook 3 maanden garantie (tenzij anders vermeld). Voor nieuwe telefoons is de garantietermijn 1 of 2 jaar (volgens productgarantie van de fabrikant). Voor productgarantie verwijzen wij u door naar: Apple – Samsung – Huawei – LG – Acatel en anders. Op accessoires bieden wij 3 maanden garantie met uitzondering van hoesjes/covers daar op bieden wij geen garantie.

Levering, risico en eigendomsvoorbehoud

Een eventueel door Hiphone vermelde leveringstermijn kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een leveringstermijn kan nimmer leiden tot schadevergoeding of enige andere actie jegens Hiphone, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Hiphone.
De Opdrachtgever dient alvorens de bestelling in ontvangst te nemen te controleren of de verpakking en het daarop aangebrachte afsluitingsmateriaal beschadigd is. Indien de Opdrachtgever constateert dat er sprake is van een geopende verpakking, beschadigde verpakking of beschadigd en/of hersteld afsluitingsmateriaal dient het pakket te worden geweigerd en dient de Opdrachtgever Hiphone zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van het geconstateerde.

Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp zijn van een Overeenkomst tussen Hiphone en de Opdrachtgever, gaat op de Opdrachtgever over op het moment van levering van die zaken aan de Opdrachtgever.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald is, wordt de wijze van transport, verzending en verpakking, e.d. bepaald door Hiphone, zonder dat hiervoor enige aansprakelijkheid aanvaardt.

Hiphone zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook wordt overschreden dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de Opdrachtgever terugbetaald. De gesloten overeenkomst met de Provider kan niet worden ontbonden.

Hiphone vergoedt geen abonnementskosten of activatiekosten over de periode dat de Opdrachtgever reeds is aangesloten maar nog geen beschikking heeft over een door Hiphone geleverd gsmtoestel of simkaart. Indien de levertijd vanaf het moment van activatie langer beloopt dan 5 werkdagen dan kan de simkaart op verzoek van de Opdrachtgever in voorloop van de gehele bestelling reeds verzonden worden. De kosten van deze verzending komen voor rekening van Hiphone.

Alle door Hiphone geleverde zaken blijven eigendom van Hiphone of diens toeleveranciers totdat het verschuldigde onder de Overeenkomst volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.

Zichttermijn voor consumenten

De Wet Koop op Afstand stelt dat een overeenkomst, gedurende 14 werkdagen (de zichttermijn), door een Consument kan worden herroepen. Zakelijke Opdrachtgevers zijn uitgesloten van de Wet Koop op Afstand. LET OP! GEBRUIKTE TOESTELLEN VALLEN HIER NIET ONDER DEZE ZIJN UITGESLOTEN VAN DE WET KOOP OP AFSTAND!
De zichttermijn treedt in na ontvangst van de bestelling en duurt 14 werkdagen. Na het verstrijken van de zichttermijn moet de Consument de verplichtingen van de Overeenkomst nakomen.

Voor zover niet anders aangegeven, heeft de Consument na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden het recht de Overeenkomst te ontbinden en de bestelling onverwijld na deze termijn te retourneren. Bij schriftelijke ontbinding binnen de genoemde termijn zal Hiphone, binnen 14 dagen nadat de bestelling retour is ontvangen, de reeds betaalde bedragen restitueren of in overleg met de Consument trachten een gelijkwaardig product te leveren. LET OP! GEBRUIKTE TOESTELLEN GEVEN WIJ GEEN GELD VOOR TERUG! U KRIJGT HIERVOOR EEN TEGOEDBON OF U MAG IETS GELIJKWAARDIG UITZOEKEN!

Zaken dienen te allen tijde onbeschadigd, ongebruikt en in originele verpakking te worden geretourneerd. Indien de zaken niet aan deze eis voldoen vervalt de aanspraak van de Consument op enige vergoeding of omruilen.

Hiphone aanvaardt retour gezonden zaken slechts indien en voor zover zij over terugzending van tevoren schriftelijk, per fax of per e-mail op de hoogte is gesteld, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Hiphone opgegeven adres zijn geretourneerd. De kosten voor het retourneren van de zaak zijn voor rekening van de Consument.Hiphone neemt geen ongefrankeerde zendingen aan.

Privacy

Hiphone vindt privacy en veiligheid van uw persoonlijke gegevens erg belangrijk. U kunt er op vertrouwen dat wij zorgvuldig met uw gegevens zullen omgaan. Wanneer u door onze medewerkers gevraagd wordt naar uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en het wachtwoord van uw toestel. We gebruiken deze informatie uitsluitend voor het reparatie proces en om u op de hoogte te houden van de reparatie status van uw toestel.
Lcd’s en Glas/Digitizers garantie
U hebt een garantie van 3 maanden op Lcd’s en Glas/Digitizers. Deze garantie gaat in vanaf de aankoopdatum (dus niet de datum van installatie, datum van verzending, datum van ontvangst etc.). De garantie op de Lcd’s en Glas/Digitizers wordt onmiddellijk stopgezet wanneer uw apparaat op een verkeerde manier is behandeld: het toestel is gevallen, achtergelaten in extreme kou of warmte, het heeft waterschade of een andere situatie die afwijkt van het normale gebruik van uw toestel

Garantie van andere onderdelen

Wij geven onze anderen onderdelen (zoals: hard drives, scroll wheels, headphone jack assemblies, off/hold switches, logic boards, charging ports etc.) een garantie van 3 maanden. Deze garantie gaat in vanaf de aankoopdatum (dus niet de datum van installatie, datum van verzending, datum van ontvangst etc.). De garantie op deze onderdelen wordt onmiddellijk stopgezet wanneer uw apparaat op een verkeerde manier is behandeld: het toestel is gevallen, achtergelaten in extreme kou of warmte, het heeft waterschade of een andere situatie die afwijkt van het normale gebruik van uw toestel.

Batterij garantie

Wij geven een garantie op batterijen van 3 maanden. Deze garantie gaat in vanaf de aankoopdatum (dus niet de datum van installatie, datum van verzending, datum van ontvangst etc.) De garantie op de batterijen wordt onmiddellijk stopgezet wanneer uw apparaat op een verkeerde manier is behandeld: het toestel is gevallen, achtergelaten in extreme kou of warmte, het heeft waterschade of een andere situatie die afwijkt van het normale gebruik van uw toestel. Het verwijderen van het label van uw batterij zal ook uw garantiedekking laten vervallen.

Door water beschadigde toestellen

Uit ervaring hebben wij geleerd dat door water beschadigde toestellen een uitdaging kunnen vormen voor zowel ons als de klant. Onder de term ‘’water beschadiging’’ valt, maar niet uitsluitend: water, thee, alcohol, koffie, zweet of vocht. In vele gevallen zal een eenvoudige reparatie, zoals een nieuwe batterij of nieuw scherm het probleem kunnen oplossen voor een korte periode, maar later, kan een ander probleem gerelateerd aan de oorspronkelijke waterschade (en volledig ongerelateerd aan de vernieuwde onderdelen of het werk dat we hebben verricht) ontstaan. Daarom reinigen wij altijd alle onderdelen van het gehele toestel door middel van een speciale reinigings methode. Wij hebben de ervaring dat door water beschadigde apparaten ongeveer 70% kans hebben succesvol te worden gerepareerd. Dus wees hiervan op de hoogte wanneer het door water beschadigd toestel bij ons brengt. Als gevolg van de aard van de gebeurtenis (waterschade) kan het zijn dat de apparaten die we hebben onderzocht en die naar u worden teruggestuurd dezelfde of mogelijk zelfs geringere functionaliteit hebben dan toen ze door ons werden ontvangen.

Door klanten aangeleverde onderdelen

We installeren geen onderdelen die door klanten zijn aangeleverd en die via bronnen buiten ons bedrijven zijn gekocht (via internet etc.). Hier valt ook onder het overzetten van onderdelen uit toestellen van anderen naar het eigen toestel.
Uit onze ervaring is gebleken dat veel de onderdelen uit zulke bronnen incompleet, onbetrouwbaar of gewoon inferieur zijn aan de onderdelen die wij leveren. Onze veilige servers beschermen uw informatie. Ze gebruiken geavanceerde encryptie technieken.

Betaling

De verzendkosten zijn voor u zelf. U krijgt van ons een verzoek voor betaling zodra de bestelling van uw toestel, accessoire o.i.d. is geplaatst of de reparatie is voltooid. We accepteren IDEAL, Pinbetalingen en banktransfers.

Verloren, gestolen of beschadigde pakketten

Indien u een pakket of bepaalde onderdelen heeft besteld, zouden wij in zulke gevallen kunnen overwegen u een vervanging toe te sturen zonder enige extra kosten te berekenen. Wij zullen het pakket verzekerd opsturen via PostNL dus u zult nooit met lege handen te komen staan! Wij nemen de verantwoordelijkheid voor verloren, gestolen of beschadigde pakketten. Indien er een onduidelijkheid is betreft deze regeling kunt u altijd even contact met ons opnemen!

Het geven van een onjuist of onvolledig verzendadres

Als klant bent u verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste verzendadres. Bijkomende kosten zouden kunnen worden berekend voor het corrigeren of updaten van een verzendadres. Als uw pakket wordt teruggezonden naar ons voor bepaalde redenen die de transporteur ons geeft, of als fout van de klant, zullen wij het pakket opnieuw verzenden op dezelfde manier en zullen we de originele verzendkosten opnieuw met de klant verrekenen. In sommige gevallen is een bijgesteld of alternatief adres nodig om een bestelling opnieuw te verzenden. Indien de klant niet reageert binnen 30 dagen vanaf het moment dat de klant is geïnformeerd over de geretourneerde zending, gaan we ervan uit dat de klant de zending niet meer wenst en wordt het eigendom van Hiphone Assen. U accepteert deze bijkomende kosten wanneer u een aanvraag doet via onze website.

Serie nummers van toestellen

Wanneer wij logic boards en/of backplates vervangen, zullen de serie nummers van de twee componenten niet langer aan elkaar gelijk zijn.

Toestel afstaan

Wanneer u een toestel naar ons toestuurt zullen wij er alles aan doen de gevraagde dienst te voltooien en het apparaat zo snel mogelijk naar u terug te sturen. Het zou kunnen voorkomen dat we uw akkoord nodig hebben om met het toestel door te gaan naar de volgende fase in het reparatieproces. Indien wij u, ook na twee pogingen niet kunnen bereiken via het e-mailadres of telefoonnummer wat u ons gegeven heeft, tijdens de afhandeling van uw bestelling, en uw apparaat meer dan 90 dagen bij ons blijft, zullen we uw apparaat laten verwijderen op een milieuvriendelijke manier. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het apparaat of de data op het apparaat, die op deze wijze achter is gelaten door de klant. De kosten van geleverde diensten en/of de kosten van de gekochte onderdelen en/of de kosten van de verzending zullen niet worden terugbetaald.

Verloren gegevens/informatie

Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het verlies van muziek, video’s, foto’s, tekstberichten, notities, contacten, kalenders, instellingen of andere gegevens van uw toestel. Dit geldt voor apparaten die in onze handen zijn (voor bijvoorbeeld reparatie of evaluatie) of voor apparaten die dat niet zijn (bijvoorbeeld toestellen die van u naar ons toe wordt verzonden of ons naar u). Wij raden u ten aan een reservekopie te maken van uw gegevens voordat u het toestel naar ons stuurt.

Prijzen

De prijzen van toestellen, onderdelen, diensten, pakketjes, accessoires, verzendingen etc. kunnen in de loop van de tijd stijgen of dalen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het vergoeden van verschillen in prijsverandering die resulteren uit verkoopbevordering of andere redenen op elk ander moment.

Verpakkingsdoos beleid

Wij raden u aan niet de originele verpakkingsdoos van uw toestel te gebruiken om het product naar ons toe te sturen. Deze verpakkingen zijn omvangrijk en moeilijk voor ons te bewaren en te verplaatsen van de ene plek naar de andere in onze winkel. Daarom gooien we deze verpakking weg, nadat het apparaat bij ons is gearriveerd. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het teruggeven van de oude originele verpakkingsdoos waarin uw toestel bij ons aankwam, of wat voor doos of verpakking u ook heeft gebruikt om uw toestel naar ons toe te sturen.

Gebruikte onderdelen

Ondanks wij ernaar streven nieuwe onderdelen te gebruiken tijdens de reparatie, zullen we in sommige gevallen gebruikte onderdelen aanwenden. Elk onderdeel dat wij installeren, onafhankelijk van zijn oorsprong, heeft een garantie van 3 maanden vanaf de aankoopdatum (niet de datum van installatie).

Onopgeloste kwesties

Wij streven ernaar met elke klant op een professionele en rechtvaardige manier te werken en kwesties of misverstanden op te lossen. Echter, in het geval dat een kwestie niet opgelost kan worden tussen ons bedrijf en de klant, zal de kwestie moeten worden voorgelegd aan een gerechtshof in de EU.

Indien toestel schade heeft gekregen tijdens reparatie

Indien een van onze technici per ongeluk een onderdeel in uw toestel breekt of beschadigt, zullen wij direct contact met u opnemen en u informeren over de situatie. Wij nemen de verantwoordelijkheid over het beschadigde onderdeel en zullen het vergoeden. Er worden u in dit geval geen kosten gerekend. Door de beperkte beschikbaarheid van sommige onderdelen, vervangen wij het beschadigde onderdeel misschien wel met een gloednieuw of een hersteld onderdeel van dezelfde of hogere waarde.

Bijkomende voorwaarden

Deze voorwaarden zijn als laatst bijgewerkt in januari 2019. Wij hebben het recht op welk moment dan ook, veranderingen te maken op deze site en in deze voorwaarden.

Accessoires en diverse onderdelen

Stuur geen accessoires mee voor de reparatie of garantie tenzij wij het u specifiek hebben gevraagd (bijvoorbeeld voor een netvoedingsprobleem zouden we u kunnen vragen om de oplader). Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor verloren of beschadigde accessoires die in ons bezit worden gehouden (sim cards, memory cards, dozen, kabels, beschermhoesjes etc.) In sommige gevallen zullen wij u vragen bepaalde accessoires toch toe te sturen na de eerste diagnose voor verdere testen indien die gerelateerd zijn aan de fout.